Discussion:
grzeczna odmowa
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Liliana
2008-01-04 19:13:25 UTC
Permalink
Raw Message
Hej

Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?

No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?

Cmokasy,
Lila
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Adam Wysocki
2008-01-04 20:45:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego,
- Daj mi swój telefon
- Skrój komuś innemu
Post by Liliana
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)?
Pokazać obrączkę.
Post by Liliana
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Jak nie rozumie delikatnych sugestii, to już nic nie pomoże. "Wyjdź już z tego
talerza, bo cię frytki zjedzą"...
--
[[:pl:user:gophi]]
Tomasz Urbanowicz
2008-01-05 16:49:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Adam Wysocki
- Daj mi swój telefon
- Skrój komuś innemu
Czy to jest *bardzo grzecznie*? ;>
--
=========== P O Z D R A W I A M ============
+-+-+-+-+-+-+------------------------------+
|H|a|r|n|a|S| http://www.urbanowicz.net.pl |
+-+-+-+-+-+-+------------------------------+
POKREC
2008-03-15 18:38:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomasz Urbanowicz
Post by Adam Wysocki
- Daj mi swój telefon
- Skrój komuś innemu
Czy to jest *bardzo grzecznie*? ;>
Zawsze mozna po prostu dac w pape. Savior vivre "pracuje", ale miedzy
ludzmi, ktorzy go znaja.
Pzdr,
POKREC.
g***@gmail.com
2018-04-21 17:31:26 UTC
Permalink
Raw Message
Ja jeśli chce bardzo miło wybrać z sytuacji gdy ktoś prosi o mój numer - to mowię ze z zasady nie daje numeru ale chetnie sobie zapisze jego - i zapisujesz jeśli poda, a potem możesz go użyć lub nie ;)
Piotr KUCHARSKI
2008-01-06 20:25:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Adam Wysocki
Post by Liliana
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego,
- Daj mi swój telefon
- Skrój komuś innemu
To jest Twoje wyobrażenie "bardzo grzecznie"? Oj. :(

p.
--
Beware of he who would deny you access to information, for in his
heart he dreams himself your master. -- Commissioner Pravin Lal
Michwelt
2008-01-06 20:24:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?
1. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana wymianą numerów telefonów z
Panem. Bardzo proszę nie nalegać. Sprawę uważam za zamkniętą".

2. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana spotkaniem z Panem. Bardzo
proszę nie nalegać. Sprawę uważam za zamkniętą".

W każdym wypadku jest tak samo. Grzeczność jest uniwersalna!
Post by Liliana
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Cmokasy,
Lila
3. "Bardzo miło się z Panem rozmawia, ale mam także inne obowiązki
towarzyskie. Muszę porozmawiać z innymi. Przepraszam". I odchodzimy.

Jeśli rozmówca nie zrozumie i nalega, to:

3a. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana dalszą rozmową z Panem.
Bardzo proszę nie nalegać. Nadużywa Pan mojej cierpliwości. Sprawę uważam
za zamkniętą". I odchodzisz od rozmówcy.

Grzecznie i stanowczo. Działa zawsze!
--
pozdrawiam,
Michwelt
(adres e-mail w polu nadawcy, bez "-")
Dominik Jan Domin
2008-01-16 17:32:47 UTC
Permalink
Raw Message
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówiæ podania numeru telefonu komórkowego, gdy
kto¶
poznany na przyjêciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówiæ spotkania czy
w³a¶nie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
wiêkszym gronie)? Czy w ka¿dym wypadku jest tak samo, czy to zale¿y od
miejsca?
1. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana wymian± numerów telefonów z
Panem. Bardzo proszê nie nalegaæ. Sprawê uwa¿am za zamkniêt±".
2. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana spotkaniem z Panem. Bardzo
proszê nie nalegaæ. Sprawê uwa¿am za zamkniêt±".
W ka¿dym wypadku jest tak samo. Grzeczno¶æ jest uniwersalna!
No i skoro ju¿ pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówiæ z kim¶
dalszej
rozmowy, bo na przyk³ad dana osoba zbyt d³ugo ze mn± rozmawia, trochê
mnie
mêczy i nudzi a nie mogê siê od niej odczepiæ. Zaznaczam, ¿e chodzi o
sytuacjê
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mê¿czyzna a odmówiæ chce kobieta.
Jak
to z tym jest?
Cmokasy,
Lila
3. "Bardzo mi³o siê z Panem rozmawia, ale mam tak¿e inne obowi±zki
towarzyskie. Muszê porozmawiaæ z innymi. Przepraszam". I odchodzimy.
3a. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana dalsz± rozmow± z Panem.
Bardzo proszê nie nalegaæ. Nadu¿ywa Pan mojej cierpliwo¶ci. Sprawê uwa¿am
za zamkniêt±". I odchodzisz od rozmówcy.
Grzecznie i stanowczo. Dzia³a zawsze!
To co podajesz - grzeczne nie jest. Zw³aszcza w pierwszej odpowiedzi na
pro¶be o numer telefonu "sprawê uwa¿am za zamkniêt±". Sugerujesz tym samym,
ze uwa¿asz prosz±cego za chama, który nie zrozumie "nie".

DJD
Michwelt
2008-01-18 14:05:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michwelt
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?
1. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana wymianą numerów telefonów z
Panem. Bardzo proszę nie nalegać. Sprawę uważam za zamkniętą".
2. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana spotkaniem z Panem. Bardzo
proszę nie nalegać. Sprawę uważam za zamkniętą".
W każdym wypadku jest tak samo. Grzeczność jest uniwersalna!
Post by Liliana
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Cmokasy,
Lila
3. "Bardzo miło się z Panem rozmawia, ale mam także inne obowiązki
towarzyskie. Muszę porozmawiać z innymi. Przepraszam". I odchodzimy.
3a. "Szanowny Panie, nie jestem zainteresowana dalszą rozmową z Panem.
Bardzo proszę nie nalegać. Nadużywa Pan mojej cierpliwości. Sprawę uważam
za zamkniętą". I odchodzisz od rozmówcy.
Grzecznie i stanowczo. Działa zawsze!
To co podajesz - grzeczne nie jest. Zwłaszcza w pierwszej odpowiedzi na
prośbe o numer telefonu "sprawę uważam za zamkniętą". Sugerujesz tym samym,
ze uważasz proszącego za chama, który nie zrozumie "nie".
DJD
Mylisz się chłopcze. To jest stanowczość, która często bywa nieodzownym
elementem grzeczności.
--
pozdrawiam,
Michwelt
(adres e-mail w polu nadawcy, bez "-")
Dominik Jan Domin
2008-01-18 16:31:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dominik Jan Domin
To co podajesz - grzeczne nie jest. Zw³aszcza w pierwszej odpowiedzi na
pro¶be o numer telefonu "sprawê uwa¿am za zamkniêt±". Sugerujesz tym samym,
ze uwa¿asz prosz±cego za chama, który nie zrozumie "nie".
DJD
Mylisz siê ch³opcze. To jest stanowczo¶æ, która czêsto bywa nieodzownym
elementem grzeczno¶ci.
Nie jestem dla ciebie ch³opcem. A to co piszesz, to jest objaw chamstwa, a
nie grzecznosci. Takie teksty, to mo¿ena uzywaæ, gdy osoba nie rozumie
"nie", a nie od razu.

Ju¿ da³e¶ dowód swojej "grzecznosci", pisz±c do mnie per "ch³opcze". Dla
mnie odt±d wszystkie twoje porady nadaj± sie do wrzucenia do kosza bez
czytania.

Nie pozdrawiam

DJD
Don Gavreone
2008-01-08 11:33:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy
ktoś poznany na przyjęciu prosi?
Obawiam się, że tak do końca nie można tego zrobić grzecznie (tzn. bez
sprawienia proszącemu pewnej przykrości).
Proponuję popatrzeć mu w oczy, nic nie mówić i poczekać, aż się sam domyśli,
że prośba była niestosowna.

[...]
Post by Liliana
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z
kimś dalszej rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną
rozmawia, trochę mnie męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić.
Zaznaczam, że chodzi o sytuację gdy natarczywy - ale kulturalnie -
jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak to z tym jest?
Michwelt nr 3 to dobry pomysł.

Pozdrawiam
Paweł
Michwelt
2008-01-08 17:07:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Don Gavreone
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy
ktoś poznany na przyjęciu prosi?
Obawiam się, że tak do końca nie można tego zrobić grzecznie (tzn. bez
sprawienia proszącemu pewnej przykrości).
[...]
Pozdrawiam
Paweł
Wszystko można powiedzieć i zrobić grzecznie. WSZYSTKO!
Grzecznie nie znaczy jednak "bez sprawienia proszącemu pewnej przykrości".
Jeśli to proszący jako pierwszy łamie zasady grzeczności (a tak było w
opisywanym przypadku), to musi się liczyć z pewną przykrością, która może
go spotkać podczas odmowy, co nie zmienia faktu, że owa odmowa może być
bardzo grzeczna.
--
pozdrawiam,
Michwelt
(adres e-mail w polu nadawcy, bez "-")
zenek
2008-01-13 20:57:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Michwelt
Post by Don Gavreone
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy
ktoś poznany na przyjęciu prosi?
Obawiam się, że tak do końca nie można tego zrobić grzecznie (tzn. bez
sprawienia proszącemu pewnej przykrości).
[...]
Wszystko można powiedzieć i zrobić grzecznie. WSZYSTKO!
Grzecznie nie znaczy jednak "bez sprawienia proszącemu pewnej przykrości".
Jeśli to proszący jako pierwszy łamie zasady grzeczności (a tak było w
opisywanym przypadku), to musi się liczyć z pewną przykrością, która może
go spotkać podczas odmowy, co nie zmienia faktu, że owa odmowa może być
bardzo grzeczna.
Pewne rzeczy można zrobić grzecznie i nie sprawiając przykrości. Mam
wrażenie, że o takie rozwiązanie chodziło Lilianie. Niekoniecznie musimy
sprawiać przykrość osobie łamiącej zasady grzeczności.

Pozdrawiam
zenek
zenek
2008-01-13 20:57:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Hej!


Usmiechnij sie ładnie powiedz, że masz tak trudny numer, że sama go nie
pamiętasz :) Albo, że mama, tata, chopak, ciocia Ci zabroniła dawać numeru
komukolwiek. Takie jasne dla wszytskich kłamstwo-wymówka powinna dać jasno
do zrozumienia, że nie jestes zainteresowana a nie powinna urazić drugiej
strony.

Spotkania też można odmówić w podobny sposób. "Niestety mój kalendarzyk jest
przepełniony na ten rok - nic się nie da zrobić." albo "Przykro mi - nie
mogę się z Tobą spotkać." Jeśli powiesz to z uśmiechem - nikt nie poczuje
się urażony.
Jeśli ktoś jest nadal natarczywy - pozostają brutalniejsze metody typu: "mój
narzeczony nie będzie zadowolony" czy "sorry, mam inne plany". W sytuacjach
dramatycznej natarczywości możesz zastosować brutalne sposoby 1,2 Michwelta
lub poprosić o pomoc koleżankę, kolegę.

Wydaje się, że jako niewiasta masz więcej możliwości uwolnienia się od
namolnego rozmówcy niż mężczyzna. Choćby "Przepraszam muszę jeszcze z kimś
porozmawiać" albo "Miło się rozmawia, ale muszę załatwić coś z Mariolą,
Pawłem itp"

Facet ma gorzej - ostatnio na imprezie uwolniłem się od ślicznej dziewczyny
słowami: "Przepraszam, umieram z głodu - muszę na chwilkę odejść". Czułem
przy tym dyskomfort savoir-vivre'owy ;)

Pozdrawiam
zenek
JaMyszka
2018-05-05 19:12:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Bez urazy, ale daję tylko bliskim.
Post by Liliana
Cmokasy,
Lila
Pozdrawiam
JM
JaMyszka
2018-05-05 19:15:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Liliana
Hej
Jak bardzo grzecznie odmówić podania numeru telefonu komórkowego, gdy ktoś
poznany na przyjęciu prosi? W ogóle jak grzecznie odmówić spotkania czy właśnie
podania numeru w sytuacjach towarzyskich (dyskoteka, bar, prywatka, spotkanie w
większym gronie)? Czy w każdym wypadku jest tak samo, czy to zależy od miejsca?
No i skoro już pytam, to w jaki sposób bardzo grzecznie odmówić z kimś dalszej
rozmowy, bo na przykład dana osoba zbyt długo ze mną rozmawia, trochę mnie
męczy i nudzi a nie mogę się od niej odczepić. Zaznaczam, że chodzi o sytuację
gdy natarczywy - ale kulturalnie - jest mężczyzna a odmówić chce kobieta. Jak
to z tym jest?
Bez urazy, ale daję tylko bliskim.
Post by Liliana
Cmokasy,
Lila
Pozdrawiam
JM

Loading...